Αρχική Εργαστήριο Έκθεση Κείμενα Σύνδεσμοι Επικοινωνία
Site created by Thomas Bones, Emron S.A
www.emron.gr
Κωνσταντίνος Π. Γιωτάκης - Εργαστήριο Βυζαντινής Αγιογραφίας
17ης Νοέμβρη 35, Άλιμος Αττικής, Τ.Κ. 174 55
Τηλ-Φαξ: 210 9852158
Copyright © 2012 K.Giotakis ΟΣΔΕΕΤΕ
All rights reserved
Εργαστήριο Βυζαντινής Αγιογραφίας Coming Soon
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
http://www.byzantinemuseum.gr/

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
http://www.mbp.gr

Οδυσσεύς, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
http://odysseus.culture.gr/

Η Εκκλησία της Ελλάδος
http://www.ecclesia.gr/

Οικουμενικό Πατριαρχείο
http://www.ec-patr.org/

Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής
http://www.goarch.org


Ιστοχώρος «Άγιο Όρος»
http://www.agiooros.net/

Άγιο Όρος
http://www.inathos.gr/

Πανελλήνιος Σύλλογος Αγιογράφων
http://www.pasya.gr

Εικόνες από την Οχρίδα
http://www.ohrid.org.mk

Παλιές εικόνες από Σερβία
http://www.sv-luka.org/ikone/sericins.htm

Μυριόβιβλος
http://www.myriobiblos.gr/